Sociaal ondernemen

Vanuit kennis en ervaring bij diverse startups, sociale platformen en maatschappelijke impact projecten, kunnen we non-profit en sociale ondernemingen adviseren van start tot doorgroei en steady fase. Projecten die we voor maatschappelijke initiatieven hebben verzorgd, behelzen onder andere;

  • Organisatieadvies op management/bestuursniveau
  • Interim management en projectmatige werkzaamheden
  • Herstructurering organisatie, Personeelsmanagement
  • Onderzoek naar verbeterprocessen en veréénvoudiging van operationele zaken
  • PR, Marketing, sociale media en online strategieën en uitvoering van campagnes
  • IT of Financieel management en (her)inrichting van ICT systemen
  • Funding, oa fondsenwerving, verantwoording, impact programma’s en kennisdeling
  • Initiatiefprojecten voor ontwikkeling of deelname online platformen
  • Evenementen en organisatie van congressen / kennis events

 

Daarbij kan worden samengewerkt met ons netwerk kennispartners en andere ZZP’ers zoals reclamemakers, websitebouwers, media-adviseurs, ontwerpers, accountants etc.